Choď na obsah Choď na menu
 


Súdržnosť Evolučného Vedomia

ObrázokPridružené materiály z HAKOMI Komôr 4-6

Hudba je jazyk, ktorý priamo odkazuje, čo nemôže byť povedané slovami. Keď sa stretávate s rytmom, melódiou, farbou zvuku, tónom, harmóniou – zložkami hudby – váš prvý inštinkt je vzdať sa ich reči. Prechádzate do tajuplného sveta ich tvorivej prítomnosti, kde môže byť postavený most a integrácia medzi týmito dvoma svetmi môže byť formovaná.

Ľudský nástroj vstrebe zvuky uvedené v hudbe a môže, ak je hudba správne ladená, vytvoriť s hudbou súcitnú rezonanciu. Podobne dve ladičky, ktoré rezonujú na tom istom kmitočte, zatiaľ čo len jedna je rozozvučaná, ľudský nástroj môže byť rezonančný systém, v ktorom jeho bunková i atómová štruktúra je vedená hudbou – alebo konkrétnejšie – vibračnými kmitočtami obsiahnutými v harmonických kmitoch hudby.

Atómová štruktúra ľudského nástroja je vibračný harmonický systém. Jadrá sa chvejú a elektróny na ich orbitoch sa chvejú v rezonancii so svojimi jadrami, ale s čím rezonujú jadrá? Čo je prvotná vibrácia, ktorá stanovuje vibračné vyjadrenie ľudského nástroja? A môže táto vibrácia zmeniť a prispôsobiť – v určitom slova zmysle migrovať k novým vibračným hodnotám, ktoré sú viac usporiadané a podporujú duchovný účel, pre ktorý ľudská duša volila vtelenie?

Moderná humánnosť bola oklamaná zvukom i hudbou tvorenou pre efekt – vskutku, uspaná spevom. Materiálny svet zvukovej vibrácie chytil ľudský nástroj do pasce, udržiavajúc prvotnú vibráciu ľudskej duše potlačenú a oslabenú. Táto podmienka vytvára zvýšený pocit odlúčenia, ktorý striedavo vytvára nešpecifikovanú, široko spektrálnu úzkosť, ktorú je obtiažne identifikovať a teda i rozptýliť.

Je to táto vibrácia odlúčenia a úzkosť, ktorá väčšinu ľudí podrobuje, a ako rezonujúce systémy, nevedomky živí a propaguje. Ale pravda je, že život je zapuzdrený duch a celý život je časťou jednotnej tvorivej prítomnosti, ktorá žije pod materiálnym svetom ako vodná cesta pohybujúceho sa života pod tuhým, nepriehľadným ľadom rieky.

Použijúc túto analógiu, hudba môže preraziť ľad a aktivovať jednotlivca vstrčiť svoje ruky do vody a cítiť tento pohyb – tento prúd všeobecného života, ktorý sa vzdúva nepopierateľne práve pod povrchom materiálneho sveta. To je prepájajúci zážitok, ktorý lieči zmysel pre odlúčenosť, tak silno votkaný v ľudských podmienkach. Hudba HAKOMI Komôr 4-6 je určená na obnovenie a podporu tohoto zmyslu pre opätovné spojenie.

Vnútri ezoterických študijných odborov je dlho známe, že zvuk je najefektívnejšia cesta presunu za odlúčenie a znovu vznietenie zmyslu pre spojenie medzi systémami srdce-myseľ-telo-duša. Hudba, správne ladená a riadená, je ako ihla a niť, ktoré zošívajú tieto jednotlivé súčiastky ľudskej entity dokopy nie v stálej jednote, ale v zvládnuteľnom zoskupení a súdržnosti.

Je to toto zoskupenie a súdržnosť, ktorá umožňuje vašej duchovnej práci vynárať sa a kvitnúť a zvuk je mostom, ktorý spája "súostrovie" systémov srdce-myseľ-telo-duša, zjednocujúci sa ako jednotlivé "geografie" alebo systémy v službe čistému, originálnemu účelu individualizovaného vedomia. (viď obr.1)

Obrázok

To neznamená, že sa nevyhnutne máte stať liečiteľom alebo učiteľom duchovných náuk. Originálnym účelom ľudského nástroja a duše – ako jednotného tímu – je harmonizovať vedomie z hustoty materiálneho prežitia k najvyššej vibrácii lásky. Toto zosúladenie nie je ovládané ľudskými výkladmi dobra a zla alebo správneho a nesprávneho. Je to výlučne o privádzaní nezlúčiteľných vibrácií do súladu a budovanie súdržnosti medzi dvomi pólmi prežitia a božej lásky.

Duch sa stáva hmotou cez vibrácie zvuku a podobne, hmota sa stáva duchom prostredníctvom harmonických kmitov zvuku. Je to recipročný prenos energie – jeden z tých, ktorým veda ešte len teraz začína rozumieť. Od predhistorických dôb je ľuďom známe, že hudba prispôsobuje prostredie a náš vzťah času a priestoru, ale teraz veda odhaľuje, že hudba tiež prispôsobuje našu bunkovú štruktúru, energetické centrá (čakry) a súdržnosť uprostred našej celkovej osobitosti (systém srdce-myseľ-telo-duša).

V štúdiu vlnového fenoménu známeho ako veda kymatiky, zvukové vlny pôsobia na nehybnú hmotu, menia jej štruktúru do geometrických, dokonca archetypálnych foriem. Tá istá príčina a jav pôsobenia zvukových vĺn na hmotu je to čo produkuje jav na atomárnej a bunkovej úrovni ľudského nástroja. Avšak, jedná sa o viac než číre fyzické dojmy zvukových vĺn. Existujú harmonické kmity vnútri zvuku, ktoré sa zväčšujú do vyšších i nižších kmitočtov než je rozsah počuteľnosti ľudského ucha, ale jednako len vplývajú na vibračnú štruktúru DNA ľudského nástroja, rozumovú štruktúru a centrálny nervový systém.

Vibračná štruktúra ľudského nástroja, ktorý obsahuje telo, emócie a štruktúru mysle, je názornou lekciou v nespojitých kmitočtoch. Chvenia jedného orgánu sú iné než ďalšieho – povedzme žalúdka v porovnaní so srdcom. Chvenie vyššej mysle je rozdielne než chvenie emócií; korunná čakra vibruje inak než podmozgová žľaza hypofýza. Ľudský nástroj je rozsiahla zbierka vibračných systémov, z ktorých každý operuje v službe funkčnému celku tak, že zabezpečuje hmotné potreby ľudského nástroja potrebné na prežitie vo fyzickom svete a vyvíjanie sa smerom k duchovným svetom Prvotného Zdroja. Tieto konkurenčné vibračné prúdy tvoria podmienku úmyselného kolísania – ktorého výsledky ústia do rozšírenia zámeru a vôľe jednotlivca.

Pretože vibračná štruktúra ľudského nástroja je nespojitá a asymetrická, je zbierkou vibrácií operujúcich v mnohopočetných rezonančných systémoch. Existujú koreňové zvuky, ktoré sú prvotné a kvôli ich prvotnému významu, príčinné. Tieto koreňové zvuky sú nepočuteľné, ale napriek tomu poskytujú organizujúcu frekvenciu, ktorá prináša ľudskému nástroju stupeň súdržnosti.

Mantry, hlavne ako boli aplikované v ezoterických školách zvuku a svetla, boli navrhnuté na to, aby zosilnili koreňové kmitočty alebo zdrojovú vibráciu, ktorá ustanovuje jednotiacu vibráciu každého ľudského nástroja. Je to táto jednotiaca Zdrojová Vibrácia, ktorá obvykle definuje zostupnú formu, v ktorej sa ľudský nástroj manifestuje v hmotnej oblasti a tiež cestu vzostupu, na ktorej sa vyvíja.

Zdrojová Vibrácia jednotlivca sa mieša so svetom foriem hneď, ako sa ľudský nástroj objaví. Je to táto "vibračná polievka" vonkajšieho sveta a ľudský nástroj, ktoré navzájom na seba vplývajú. Táto vibračná polievka, hlavne čo sa týka technológie, zmenšuje Zdrojovú Vibráciu v priestore ľudského vedomia. Zdrojová Vibrácia je podobná tomu, čo je – v ezoterických školách – označované ako tlkot srdca duše.

Obrázok 2 zobrazuje tento celkový vzťah medzi duchovnou prepojiteľnosťou individualizovaného vedomia s Prvotným Zdrojom (Bohom) a jeho prepojenie s vonkajším svetom formy a vibračnej hustoty. Duchovný zvuk pomáha tvoriť Zónu Prepojenia medzi ľudským nástrojom a vibračnou polievkou sveta foriem. Táto Zóna Prepojenia podporuje úlohu a účel ľudského nástroja, chrániac ho pred vibračnou otravou ako plavidla ľudskej duše a výstupného vyjadrenia Zvuku a Svetla Prvotného Zdroja, ktorý je niekedy označovaný tiež ako Para Vach.

Obrázok

Para Vach je prvotný, kauzálny Zvuk a Svetlo, ktorý presahuje prejav i neprejav. Je to Dych Prvotného Zdroja za vesmírom, ktorý vytvára, oživuje a uvádza do pohybu vibračnú substanciu hmoty. Prekračuje prejav svetla a zvuku, ba dokonca existuje v ich najčistejšom a najjasnejšom stave.

V skutočnosti existujú vyjadrenia vo všetkých náboženských textoch a rovnako tak vo fyzike a kozmológii ktorá opisuje - hoci nepriamo - Para Vach. V Biblii je to Slovo, ktoré bolo na počiatku; je to Náda Upanišád; Kalma-I-ilahi či vnútorný zvuk Koránu; HU v Súfizme; hudba sfér v Pytagorskej filozofii; Fohat v Buddhizme; a Kwan-Yin-Tien v Čínskom mysticizme. Bez ohľadu na meno alebo presnú definíciu, je základnou príčinou všetkých zvukov a svetla vnútri Veľkého Vesmíru, ktorý je zas základnou príčinou celého prejavu.

Je to pripojenie vložené vnútri každého z nás. Je to náš zdroj čistej vibrácie, ktorým sa živíme ako nekonečné bytosti. V knihe Prahová Kozmogónia je písané nasledovné: Harmónia Svetla a Zvuku vznikajúca v Skrytom Otcovi – univerzálne kódy jednoty – sú zhustené do jeho Briliantových detí vo svetoch formy. Avšak sú to svety formy, ktoré môžu znečistiť a kontaminovať toto prepojenie a jemnú vibráciu, preto je nutné porozumieť základnému konceptu Zóny Prepojenia.

Harmónia je riadiacim princípom Zóny prepojenia a hudba - správne ladená - môže pomôcť vytvoriť, priamo, a povzbudzovať tento zmysel pre súlad. Ak je Zóna Prepojenia správne riadená, poskytuje nárazník medzi ľudskou dušou a svetmi formy, ktoré ju zrážajú. Je to výsledok hustoty chvenia vnútri svetov formy, ktoré nevedomky, a v niektorých prípadoch zámerne, zmenšujú vibračný stav plavidla ľudskej duše – ľudského nástroja – k vibračnej rýchlosti hmoty.

Posvätná hudba, chorály, mantry a harmonické vibrácie majú vyrovnávací efekt v tejto vibračnej záťaži a sú najmocnejšou cestou k pripojeniu a povzbudzovaniu vrodeného súladu Zóny Prepojenia, ktorá obklopuje každého z nás. Zvuk mantry jedného hlasu alebo ospevovanie svätého mena Prvotného Zdroja je veľmi silné, obzvlášť ak si pri tom aktívne predstavujeme a vizualizujeme harmonickú Zónu Prepojenia.

Vnútri hudby lokality Hakomi Komôr 4-6 (free sample tu) sú vložené melodické linky, ktoré môže byť zvnútornené a použité ako harmonická "metla" zametajúca hustejšie vibrácie, ktoré možno máte nahromadené vnútri vašej Zóny Prepojenia. Táto procedúra nevyžaduje dobrý hlas, a skutočne, vyjadrenie môže byť omnoho mocnejšie, ak sa udeje vnútri vášho vedomia namiesto vašich hlasiviek a úst.

Budúci mesiac bude uvoľnený rozhovor rádu Lyricus, v ktorom odhalíme hlbšie súvislosti a praktické aplikácie týkajúce sa Zóny Prepojenia a jej úlohy v podpore a napomáhaní evolučného vedomia.

Z môjho sveta do vášho,

James

ObrázokZdroj: http://www.wingmakers.com/music-hakomi4-6.html

© 1998-2008, WingMakers LLC, All Rights Reserved

Preklad: © 2006-2008, Golden Wing, Všetky práva vyhradené

Materiál je voľne šíriteľný iba ak je bezo zmien, vcelku a zadarmo, s uvedením zdroja autorstva a prekladu.