Choď na obsah Choď na menu
 


JaObrázok

 

 

Prajem si, aby ste poznali,


že láska vo vašom vnútri


je mojou vlastnou,


ktorú som do vás vložil,


keď ste sa rodili z ducha.


Ona definuje povahu


vašej jedinečnosti


pretože nie je žiadne vaše iné ja,


do ktorého by som ju vložil


rovnakým spôsobom.


Celé moje stvorenie


je takto zjednotené so mnou


a preto vzájomne prepojené


v bratstve jedinečných osobností -


každé je fragmentom celku,


ktorým som Ja.


Ste dokonalou,


nenahraditeľnou,


nenapodobiteľnou


podstatou, ktorú poznám


s väčšou jasnosťou,


než ktorékoľvek iné bytosti,


vás nevinímajúc.


Moja prítomnosť je nezávislá


na čase a priestore,


a práve tak, ako nemôžete ohraničiť nekonečno,


nemôžete ani ohraničiť moju lásku


k vám,


napriek našej


iluzórnej oddelenosti


Pamätajte:


Nie som od vás odlúčený


no vy ste na mne nezávislí.


Moja prítomnosť je portrétom


originálu vás pôvodných.


Ak upierate myseľ na mňa,


naplňte ju vyjadrením,


vašej najčistejšej lásky


a vaša myšlienka


bude v tej chvíli mojou.

Hovorte so mnou týmto spôsobom


a buďte si vedomí, že duchovný obsah


je prostriedkom vašej komunikácie.


V evolučných svetoch


ma budete nachádzať


prostredníctvom svojho Ja.  Objavte ma tam.


  Spoznajte ma tam.


  Znovu ma tam získajte.


 

Je to moja transcendencia,


kvôli ktorej sa zdám byť tak vzdialený a skrytý


a je to vaše zameranie na zbytočnosti


vášho sveta,


kvôli ktorému si neuvedomujete moju ponuku.


Toto je moja ponuka pre vás.


Prijmite ju do svojho najhlbšieho srdca


a precíťte ma tam.


Očakávam vás v nevýslovných túžbach

 

vašej ľudskej duše.Zdroj: http://www.wingmakers.com/self.html


 

© 1998-2008, WingMakers LLC, All Rights Reserved

Preklad: © 2006-2008, Golden Wing, Všetky práva vyhradené

Materiál je volne šíriteľný iba ak je bezo zmien, vcelku a zadarmo, s uvedením zdroja autorstva a prekladu.